CSS 颜色十六进制值 修改教程

根据十六进制值排序

所有浏览器都支持的颜色名

根据颜色名排序的相同列表

颜色名 十六进制颜色值 颜色
Black #000000  
Navy #000080  
DarkBlue #00008B  
MediumBlue #0000CD  
Blue #0000FF  
DarkGreen #006400  
Green #008000  
Teal #008080  
DarkCyan #008B8B  
DeepSkyBlue #00BFFF  
DarkTurquoise #00CED1  
MediumSpringGreen #00FA9A  
Lime #00FF00  
SpringGreen #00FF7F  
Aqua #00FFFF  
Cyan #00FFFF  
MidnightBlue #191970  
DodgerBlue #1E90FF  
LightSeaGreen #20B2AA  
ForestGreen #228B22  
SeaGreen #2E8B57  
DarkSlateGray #2F4F4F  
LimeGreen #32CD32  
MediumSeaGreen #3CB371  
Turquoise #40E0D0  
RoyalBlue #4169E1  
SteelBlue #4682B4  
DarkSlateBlue #483D8B  
MediumTurquoise #48D1CC  
Indigo #4B0082  
DarkOliveGreen #556B2F  
CadetBlue #5F9EA0  
CornflowerBlue #6495ED  
MediumAquaMarine #66CDAA  
DimGray #696969  
DimGrey #696969  
SlateBlue #6A5ACD  
OliveDrab #6B8E23  
SlateGray #708090  
LightSlateGray #778899  
MediumSlateBlue #7B68EE  
LawnGreen #7CFC00  
Chartreuse #7FFF00  
Aquamarine #7FFFD4  
Maroon #800000  
Purple #800080  
Olive #808000  
Gray #808080  
SkyBlue #87CEEB  
LightSkyBlue #87CEFA  
BlueViolet #8A2BE2  
DarkRed #8B0000  
DarkMagenta #8B008B  
SaddleBrown #8B4513  
DarkSeaGreen #8FBC8F  
LightGreen #90EE90  
MediumPurple #9370DB  
DarkViolet #9400D3  
PaleGreen #98FB98  
DarkOrchid #9932CC  
YellowGreen #9ACD32  
Sienna #A0522D  
Brown #A52A2A  
DarkGray #A9A9A9  
LightBlue #ADD8E6  
GreenYellow #ADFF2F  
PaleTurquoise #AFEEEE  
LightSteelBlue #B0C4DE  
PowderBlue #B0E0E6  
FireBrick #B22222  
DarkGoldenRod #B8860B  
MediumOrchid #BA55D3  
RosyBrown #BC8F8F  
DarkKhaki #BDB76B  
Silver #C0C0C0  
MediumVioletRed #C71585  
IndianRed #CD5C5C  
Peru #CD853F  
Chocolate #D2691E  
Tan #D2B48C  
LightGray #D3D3D3  
Thistle #D8BFD8  
Orchid #DA70D6  
GoldenRod #DAA520  
PaleVioletRed #DB7093  
Crimson #DC143C  
Gainsboro #DCDCDC  
Plum #DDA0DD  
BurlyWood #DEB887  
LightCyan #E0FFFF  
Lavender #E6E6FA  
DarkSalmon #E9967A  
Violet #EE82EE  
PaleGoldenRod #EEE8AA  
LightCoral #F08080  
Khaki #F0E68C  
AliceBlue #F0F8FF  
HoneyDew #F0FFF0  
Azure #F0FFFF  
SandyBrown #F4A460  
Wheat #F5DEB3  
Beige #F5F5DC  
WhiteSmoke #F5F5F5  
MintCream #F5FFFA  
GhostWhite #F8F8FF  
Salmon #FA8072  
AntiqueWhite #FAEBD7  
Linen #FAF0E6  
LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
OldLace #FDF5E6  
Red #FF0000  
Fuchsia #FF00FF  
Magenta #FF00FF  
DeepPink #FF1493  
OrangeRed #FF4500  
Tomato #FF6347  
HotPink #FF69B4  
Coral #FF7F50  
Darkorange #FF8C00  
LightSalmon #FFA07A  
Orange #FFA500  
LightPink #FFB6C1  
Pink #FFC0CB  
Gold #FFD700  
PeachPuff #FFDAB9  
NavajoWhite #FFDEAD  
Moccasin #FFE4B5  
Bisque #FFE4C4  
MistyRose #FFE4E1  
BlanchedAlmond #FFEBCD  
PapayaWhip #FFEFD5  
LavenderBlush #FFF0F5  
SeaShell #FFF5EE  
Cornsilk #FFF8DC  
LemonChiffon #FFFACD  
FloralWhite #FFFAF0  
Snow #FFFAFA  
Yellow #FFFF00  
LightYellow #FFFFE0  
Ivory #FFFFF0  
White #FFFFFF  

如果觉得JSRUN的教程对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励JSRUN继续提供更好的服务

捐助JSRUN
JSRUN前端教程共编系统是国内最先开创的教程维护系统, 所有工程师都可以参与共同维护的本前端教程,让知识的积累变得统一完整、自成体系。 希望广大工程师能一起参与进共编,让零散在世界各处的知识点找到组织、找到家。
X
支付宝
9.99
请使用支付宝扫码支付, 有效时间 5分0秒
超过有效时间后请立即停止支付。
支付故障请联系QQ:565830900
因10.00元通道已占用,系统建议您支付9.99元
正在生成二维码, 此过程可能需要15秒钟
谢谢支持,我一定会更加努力的